Druhy technologie 3D tisku - Svět 3D

Svět 3D
Přejít na obsah
Druhy technologií 3D tisku
SLA
Stereolitography

Stereolitografie je již dnes také velmi rozšířenou technologií pro tvorbu trojrozměrných objektů. Její princip je podobný technologii SLS. K vytváření jednotlivých vrstev objektu se využívá ultrafialového laserového paprsku, který vrstvu vykresluje na hladinu polimerové tekutiny, vytvrzované UV světlem. Po dokončení vrstvy se tištěný objekt ponoří do polymeru a začně tvorba další vrstvy.
SLS
Selective Laser Sintering

SLS je jednou z nejstarších, ale velmi efektivních metod výroby prototypů. Využívá vysoce výkonný laserový paprsek k tavení a spékání jemných zrnek tiskového materiálu do požadovaného tvaru. Tvorba objektů probíhá podobně jako u našich tiskáren po vrstvách, jak ukazuje následující schéma:
Selective Laser Sintering
Tato technologie nabízí řadu výhod. Pro tisk lze použít široké spektrum komerčních materiálů, dodávaných v práškové formě - plasty, kov, či dokonce sklo. Vzhledem k tomu že tištěný objekt je v době tvorby trvale obklopen neroztaveným materiálem, není nutná tvorba přídavného supportu ani při tisku složitých objektů. Mezi nevýhody této technologie lze bezesporu zařadit vysokou energetickou náročnost, cenu zařízení, které je zpravidla vybaveno karbon-dioxidovým zdrojem paprsku, a dále pak nemožnost tisku uzavřených dutin, ve kterých samozřejmě materiál zůstane po tisku uzavřen.
Stereolitography
Tato technologie byla vynalezena a patentována na v roce 1986 Charlesem W.Hullem. Její základní nevýhodou je nemožnost výběru materiálu. I přesto, že UV laser potřebuje pro vytvrzování polymeru pouze zlomek výkonu v porovnání s technologií SLS, zůstává tato technologie cenově nedostupná běžnému uživateli.
Laminated Object Manufacturing
LOM
Laminated Object Manufacturing

Tato metoda se od ostatních principů rapid prototypingu na první pohled odlišuje používaným polotovarem. Tím je nejčastěji papír z jedné strany potažený polyetylenem (polyetylen slouží jako pojivo při zažehlení), ale existují i varianty zpracovávající plastové nebo kovové folie. Tato folie je v každém kroku navinuta přes celý pracovní prostor, zažehlena válcem k už hotové části a poté je z ní laserem nebo nožem vyříznut obrys vrstvy. Obecné schéma takovéhoto stroje je na obrázku 9. Zařízení je také vybaveno čidlem přítlačné síly a teploty válce pro kontrolu podmínek výroby.
 
Mezi největší výhody této technologie patří schopnost vyrábět i velké součásti a možnost zpracovat různé druhy materiálu jako je například papír, různé polymery nebo kovy. Další předností je rychlost výroby daná tím, že laser pouze vyřezává obrys a celá vrstva je zažehlena najednou zažehlovacím válcem. Problémem se můžou stát podpůrné konstrukce, které u této metody vznikají z ořízlých částí folie. Konstrukci je třeba upravit tak, aby bylo možné z dutin tyto nařezané části vyjmout.
Laminated Object Manufacturing
FDM
Fused Deposition Modeling

V současné době se jedná o jednu z nejpoužívanějších technologií pro 3D tisk, tvorbu prototypů a funkčních vzorků výrobků. Tato technologie je užívána i tiskárnami, dodávanými naší společností. Princip není podobně jako u SLS technologie složitý. Do tiskové hlavy je pod tlakem zaváděn tiskový materiál - termoplast. Tisková hlava materiál roztaví a vytlačuje jej ven tenkou tryskou. Celá soustava se pohybuje nad tiskovým stolem a z vytlačovaného materiálu opět po jednotlivých vrstvách tvoří výsledný objekt:
Fused Deposition Modeling
Fused Deposition Modeling
Fused Deposition Modeling
Fused Deposition Modeling
APF
Arburg plastic freeforming

Jedná se o obdobnou technologii jako je FDM nebo FFF s tím rozdílem, že vstupním materiálem je plastový granulát, který je zpracováván stejně jako na vstřikováním. Tedy granulát je podáván šnekem a postupně taven ve třech tepelných zónách. Poté je tavenina pod vysokým tlakem vstřikována v drobných kapičkách do modelovacího prostoru. Materiál je doslova vystřelován což poskytuje lepší homogenitu tištěného modelu a samozřejmě jeho větší pevnost. Vlákno v není v modelu kontinuální, což napomáhá prevenci proti smršťování modelu při chladnutí. Klady nízká cena vstupního materiálu, vysoká pevnost výtisku až 90% pevnosti vstřikovaného dílce. Zápory hrubost povrchu, rychlost tisku. Náročnější výměna materiálu.
Arburg plastic freeforming
Havelkova 26
Svět 3D
Návrat na obsah